Otestujte své předpoklady v našem testu!

Pojďme na to. Vybírejte odpovědi, které jsou nejvíce v souladu s Vaším přesvědčením.

V případě zájmu o spolupráci nám prosím zašlete Vaše CV na e-mail: nabory@financejirakova.cz

Franšízový koncept OK POINT společnosti Broker Consulting získal v soutěži Franchisa roku dvě významná ocenění:
ocenění
Rychlý kontakt
ADRESA KancelářE

Klientské hypotéční a poradenské centrum A. Jirákové
Broker Consulting, a.s.
Pechlátova 334/1, 150 00 Praha 5

Působím jako finanční a realitní konzultant Broker Consulting, a. s., IČ: 25221736, se sídlem: Jiráskovo náměstí 2, 236 00 Plzeň. Všechny registrace společnosti je možné dohledat na webových stránkách České národní banky.

Splňuji všechna zákonem vyžadovaná oprávnění potřebná k činnosti finančního a realitního konzultanta. Mé registrace si můžete ověřit na webových stránkách České národní banky.