Finance. Reality. Spolu.

Podcast Broker Consulting

Nahrává stav české ekonomiky investování? (Petr Budinský, Jiří Šindelář)

23. 8. 2023 / 00:23:15 / E14
Jak ovlivňuje nejen inflace, ale celkově stav česke ekonomiky investování? O tom nám povědět Petr Budinský, prorektor Vysoké školy finanční a správní a Jiří Šindelář, generální ředitel investiční společnosti MONECO
Rychlý kontakt
ADRESA KancelářE

Broker Point Premium
Opatovská 1753/12
149 00 Praha 4

Působím jako finanční a realitní konzultant Broker Consulting, a. s., IČ: 25221736, se sídlem: Jiráskovo náměstí 2, 236 00 Plzeň. Všechny registrace společnosti je možné dohledat na webových stránkách České národní banky.

Splňuji všechna zákonem vyžadovaná oprávnění potřebná k činnosti finančního a realitního konzultanta. Mé registrace si můžete ověřit na webových stránkách České národní banky.