Finance. Reality. Spolu.

Podcast Broker Consulting

Jak se v partnerství dělit o peníze? (Tomáš Paur)

28. 2. 2024 / 00:41:01 / E29
Jak finančně zabezpečit sám sebe, jak posléze v partnerství a jak po založení rodiny? Je nezbytné nezapomínat sám na sebe, i z finančního pohledu. Dělení peněz a závazků v partnerském svazku může být ožehavým tématem. Obecně peníze mohou být ve vztahu mnohdy jablkem sváru. Jak tedy správně a zdravě myslet na vlastní finanční zabezpečení? Celkové shrnutí, jak pracovat se svými financemi, nám přináší seniorní obchodní ředitel Broker Consulting Tomáš Paur.
Rychlý kontakt
ADRESA KancelářE

Broker Point Premium
Opatovská 1753/12
149 00 Praha 4

Působím jako finanční a realitní konzultant Broker Consulting, a. s., IČ: 25221736, se sídlem: Jiráskovo náměstí 2, 236 00 Plzeň. Všechny registrace společnosti je možné dohledat na webových stránkách České národní banky.

Splňuji všechna zákonem vyžadovaná oprávnění potřebná k činnosti finančního a realitního konzultanta. Mé registrace si můžete ověřit na webových stránkách České národní banky.