Finance. Reality. Spolu.

Podcast Broker Consulting

I dobré skutky můžou být návykem (Marián Jelínek)

23. 12. 2023 / 00:58:58 / E23
Marián Jelínek před 18 lety založil spolu s Broker Consulting Dobrý skutek. Jak se Dobrý skutek vypracoval a jaká je Mariánova role v něm? Mimo jiné nám Marián povídal i o své práci, car coachingu, seberozvoji i rozvoji dětí, sportu a disciplíně každého z nás a v neposlední řadě o přístupu k charitě.
Rychlý kontakt
ADRESA KancelářE

Broker Point Premium
Opatovská 1753/12
149 00 Praha 4

Působím jako finanční a realitní konzultant Broker Consulting, a. s., IČ: 25221736, se sídlem: Jiráskovo náměstí 2, 236 00 Plzeň. Všechny registrace společnosti je možné dohledat na webových stránkách České národní banky.

Splňuji všechna zákonem vyžadovaná oprávnění potřebná k činnosti finančního a realitního konzultanta. Mé registrace si můžete ověřit na webových stránkách České národní banky.